GROEPSTHERAPIE

Logopedie-stottertherapie

wordt gegeven door logopedisten die zich gespecialiseerd hebben in stotteren. Zie voor meer informatie de kopjes hiernaast per leeftijdsgroep. Ook een all-round logopedist mag kinderen en volwassenen die stotteren behandelen, maar niet elke logopedist voelt zich zeker in de behandeling bij stotteren.

Meer informatie over stotteren en deze reguliere stottertherapie is te vinden op de volgende websites:

Zeer uitgebreide informatie over stotteren: www.stotteren.nl

Informatie over de Europese opleiding tot stottertherapeut (ECSF): www.ecsf.eu

Informatie over de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST): www.nedverstottertherapie.nl

De Amerikaanse website over stotteren: www.stutteringhelp.org

Groepstherapie

Naast individuele therapie wordt er door therapeuten van de vereniging voor stottertherapie (NVST) ook intensieve groepstherapie aangeboden voor kinderen met hun ouders, jongeren en volwassenen. De groepstherapieën kunnen een aanvulling zijn op jouw individuele begeleiding doordat er samen met anderen die stotteren een meerdaags groepsproces doorlopen wordt. Je kunt met ons overleggen of groepstherapie voor jou en/of jullie kind van meerwaarde kan zijn. Samen kunnen we bepalen wat je wenst te behalen met de groepstherapie en hoe dat wordt afgestemd met je individuele traject bij onze praktijk.

Er zijn vier groepstherapieën:

De OK groep voor het ondersteunen van kinderen en hun ouders, als het stotteren chronisch lijkt te worden (Ouder-Kindtraining, 7-12 jaar)

De RAP groep voor jongeren die stotteren (Relaxed Anders Praten, 12-18 jaar)

De VIP groep voor volwassenen die stotteren en vrijer willen spreken (Vrijheid In Praten, 21+ jaar)

De JES groep voor volwassenen die stotteren en vooral aan hun spreektechniek willen werken (Je Eigen Spreektechniek, 18+ jaar)

Kijk op de website van de Damstégroep voor meer informatie: www.damstegroep.nl.

Stottercafés

Het doel van een stottercafé is dat mensen die stotteren elkaar eens in de zoveel tijd in een ongedwongen, niet-therapeutische situatie ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. In samenwerking met Demosthenes worden er stottercafés op verschillende locaties met wisselende frequentie georganiseerd.

Zie https://www.stottercafe.eu/ voor meer informatie.

Zie www.stottercafe.eu voor meer informatie.