SAMENWERKING

Samenwerking met Stottertherapie Nijmegen

Onze praktijk in Elst werkt nauw samen met Anne van Eupen, die bijna 25 jaar praktijkhoudster is geweest van Logopediepraktijk Elst.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) werken Anne van Eupen en Dineke Bonnier samen om de stottertherapie in onze regio zo goed mogelijk te organiseren en cliënten en collega logopedisten te helpen en te ondersteunen. De kennis van en inzicht in stotteren worden zo vergroot, en de kwaliteit van diagnostiek en behandeling worden bewaakt en verbeterd.

In een tweemaandelijks intercollegiaal overleg werken Anne en Dineke door intervisie in een team van stottertherapeuten aan verbetering van de kwaliteit van hun logopedisch handelen.

Regelmatig wordt er ook een Stottercafé Nijmegen georganiseerd in samenwerking met Demosthenes, de vereniging voor mensen die stotteren, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Voor sommigen is het fijn dat er naast individuele begeleiding voor het stotteren ook groepstrainingen worden aangeboden via de landelijke Damsté-groepen, waar Anne ook IZS-therapeut is.

Klik hier voor de website van Stottertherapie Nijmegen.

 

Samenwerking met tandartsenpraktijken en orthodontiepraktijken

Waar de tandarts en orthodontist de gebitsstanden corrigeren, werkt de logopedist aan het veranderen van afwijkende mondgewoonten zoals een afwijkende slik. Dit zorgt voor een blijvend resultaat op de lange termijn. Wij zijn geschoold in de oro- myofunctionele therapie die hiervoor nodig is.

Samenwerking met Kinderfysiotherapie “de Enk”

Omdat de kinderfysiotherapeute  van “de Enk” ook in Bredeschool “de Zon” komt, is samenwerking goed te organiseren.

Soms kan de fysiotherapie de logopedie (bewegingen in het mondgebied) helpen tot een beter en sneller resultaat te komen. Zo werk je van grof motorisch naar fijn motorisch en kan het kind de aansturing van de spieren beter vinden.

Ook bij kinderen met problemen in de senso -motorische integratie is een samenwerking nodig om het spreken te kunnen ontwikkelen. Soms zullen we een observatie voorstellen om samen te kijken waarmee de kinderfysiotherapeut de therapie kan ondersteunen.

klik hier voor de website

Samenwerking met fysiotherapiepraktijk Meeuwsen (Vida sana)
Er zal dan overleg plaatsvinden wanneer dat nodig is zodat er een gezamenlijke aanpak kan worden voorgesteld die het herstel versnelt en bevordert.

Samenwerking met Osteopathiepraktijk Patricia Bootsma
Praktijk voor Osteopathie Patricia Bootsma is een professionele praktijk voor osteopathie. In sommige gevallen zullen we een samenwerking voorstellen om tot een beter en sneller resultaat te komen.