TOEPASSING VAN DE TARIEVEN

 1. Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist.
 2. Als er geen behandeling na het onderzoek volgt, dan kan de logopedist een onderzoekstarief in rekening brengen.
 3. Daarnaast kan de logopedist een groepsbehandeling geven, bijvoorbeeld in de vorm van een groepsbehandeling stotteren. Dit wordt ook vergoed door de zorgverzekeraar.
 4. De praktijk heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten met kwaliteitstoetsvoorwaarden.
  Cliënten met een restitutiepolis bij deze verzekeraars kunnen de rekening zelf declareren bij deze zorgverzekeraars. Bij een basispolis zal een deel door de client zelf betaald moeten worden. Informeert u zelf bij uw zorgverzekeraar om welk bedrag het gaat.
  Tarief niet gecontractreerde zorg is:
  46,- euro per half uur Logopedische zorg.
  92,- per uur Logopedische specifieke zorg stotteren.
 5. De uittoeslag is de toeslag die gedeclareerd wordt over het tarief voor een normale zitting. De uittoeslag wordt berekend indien de behandeling aan huis plaatsvindt. Deze behandeling vindt plaats op indicatie van de arts mits de patiënt vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kan komen.Voor een overzicht van de tarieven logopedie 2020 klik hier.
 6. In 2018 hebben de scholen in het SWV Passend Wijs, in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, samen met de vrijgevestigde logopedie praktijken in deze regio een manifest ondertekend waarin staat dat  wanneer de aanwezigheid van een logopediste in een interdisciplinair overleg en/ of een verslag wenselijk is, dit kan worden gedeclareerd aan de school. Ter indicatie; een tarief van
  € 46,00 per 30 minuten  (incl. BTW, eventuele reistijd, reiskosten; bron Zilveren Kruis Achmea) was een marktconform tarief in 2022.

Indien u de logopedie-afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief €35,-, voor stottertherapie is dit €70,-. U moet dan de kosten voor de logopedische behandeling zelf betalen van de verzuimde afspraak.