PRIVACY

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Klik hier voor het privacyreglement van onze praktijk.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar praktijk@logopedie-elst.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk.
Telefoon: 0481-378737.

Wij geven nooit uw gegevens door aan anderen. Mocht dit wel nodig of wenselijk zijn dan vragen wij u hiervoor uw toestemming. Dit wordt ook vastgelegd in de behandelovereenkomst die u aan het begin van de behandeling ondertekent.

Uw gegevens blijven 15 jaar bewaard. Hierna worden deze vernietigd.